Ředitelka školy
PhDr. Šárka Hlavatá (zs.boritov@seznam.cz)

Pedagogický sbor
Mgr. Jana Opatřilová (opatrilova.zs@boritov.cz)
Mgr. Michaela Dvořáčková (dvorackova.zs@boritov.cz)
Mgr. Monika Odehnalová (odehnalova.zs@boritov.cz)
Mgr. Aneta Kolínková (kolinkova.zs@boritov.cz)
Mgr. Silvie Sehnalová (sehnalova.zs@boritov.cz)

Vychovatelky ŠD
Bc. Helena Hangyová (hangyova.zs@boritov.cz)
Dagmar Kakáčová, DiS. (kakacova.zs@boritov.cz)

Školnice
Dana Páralová