Ředitelka školy
PhDr. Šárka Hlavatá (reditel.zs@boritov.cz)

Vedoucí učitelka MŠ
Šárka Marečková (mareckova.ms@boritov.cz)

Pedagogický sbor MŠ
Mgr. Martina Gulová (gulova.ms@boritov.cz)
Miroslava Doleželová (dolezelova.ms@boritov.cz)
Soňa Sehnalová, DiS. (sehnalova.ms@boritov.cz)

Školnice
Eliška Ambrozová

Vedoucí stravování a hospodářka školy
Eva Kučerová (jidelna330@seznam.cz)

Kuchařky
Alena Chlupová
Jana Švábová