NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO DĚTI ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Jak přihlásit děti do kroužků?
Přihlášky na níže uvedené kroužky dostanou děti v úterý 1. září. V případě zájmu je prosím vyplňte a vraťte do školy nejpozději v úterý 8. 9. 2020 (stačí hodit do schránky nebo poslat po dětech třídním učitelkám).

Nabídka kroužků
Stolní tenis -  začíná 5. 10.
Termín: pondělí 14:15 - 15:45 v sokolovně
Povede: pan Jiří Kovář. Kroužek je zdarma.

Hudební škola Radima Babáka
Termín: úterý
Podrobnosti sdělí pan Radim Babák na schůzce pro rodiče v úterý 8. 9. v 16:30.

Zdravotnický kroužek pro děti 2. - 5. třídy - začíná 6. 10.
Termín: úterý 7:00 - 7:50 ve 3. třídě
Povede: Mgr. Jana Opatřilová. Kroužek je zdarma.

Náboženství - začíná 9. 9.
středa:  1. ročník: 12:00 - 12:55
             2. ročník: 13:00 - 13:30
             3. ročník: 13:30 .- 14:15
čtvrtek:  4. - 5. ročník: 13:00 - 13:55

Povede pan farář Němeček.

Bojové sporty a sebeobrana - začíná 7. 10.
Termín: středa 14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00 v tělocvičně ZŠ (dvě skupiny dle počtu přihlášených dětí)
Povede: Mgr. Petr Sedláček, kurzovné bude upřesněno.

Logopedický kroužek pro 1.-2. ročník - začíná 1. 10.
Termín: čtvrtek 12:00 - 13:00 , 1x14 dnů - každý sudý týden
Povede: Mgr. Monika Odehnalová. Kroužek je zpoplatněn částkou 20,- Kč na pololetí. Náplní je skupinová práce s dětmi - rozvoj správné výslovnosti a komunikačních dovedností.

Tvořílek pro děti 3.-5. třídy - začíná 8. 10.
Termín: čtvrtek 13:00 - 14:00, v jídelně, 1x14 dnů, každý lichý týden
Povede: Miroslava Doleželová. Kroužek je zpoplatněn částkou 150,- Kč na pololetí.

Angličtina s Pomněnkou !!!Změna, začíná již 1. 10.
Termín: čtvrtek  v 5. třídě
1. ročník:   12:45 - 13:45
2. ročník:   13:45 - 14:45
3. ročník:   14:45 - 15:45
4. a 5. ročník:   15:45 - 16:45
Povede: ing. Lada Antalová. Cena celoročního kurzu – 3 300 Kč  (cca 30 vyučovacích jednotek po 60 minutách, říjen 2020-květen 2021).
Děti, které minulý školní rok kurz nedokončily, platí pouze 2 090 Kč.