Dle § 167 Zákona 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je školská rada orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který jmenuje její třetinu, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Pro období 2020 – 2023 pracuje při ZŠ Bořitov školská rada ve složení:
Za zřizovatele: Marie Filoušová, PaeDr. Miroslav Verner
Za zákonné zástupce žáků: Jana Tesařová, Ing. Jiří Kakáč
Za pedagogické pracovníky: Šárka Marečková, Mgr. Michaela Dvořáčková

Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. 

2014_12_02.pdf0.44 MB17.05.2021
2015_03_11.pdf0.2 MB17.05.2021
2015_10_07.pdf0.18 MB17.05.2021
2016_08_30.pdf0.21 MB17.05.2021
2017_04_06.pdf0.32 MB17.05.2021
2017_08_31.pdf0.33 MB17.05.2021
2017_12_05.pdf0.33 MB17.05.2021
2018_10_02.pdf0.39 MB17.05.2021
2019_05_27.pdf0.39 MB17.05.2021
2019_10_07.pdf0.38 MB17.05.2021
2020_08_31.pdf0.39 MB17.05.2021