ZAHRADA V POHYBU

V letech 2016 - 2017 byla na základě projektu  ing. arch. Dany Václavíkové vybudována kolem budovy MŠ přírodní zahrada. Cílem tohoto projektu  s názvem "Zahrada v pohybu" bylo vytvořit dětem MŠ i ZŠ příjemné prostředí k aktivnímu trávení volného času.  Prostor zahrady je rozčleněn na odpočinkovou část s přírodním kamenným amfiteátrem a ohništěm, která je využívána při různých setkáváních dětí a rodičů, na část s herními prvky z akátového dřeva a s velkým pískovištěm, určenou k různým pohybovým aktivitám dětí a na část sportovní, v níž se nachází běžecká dráha s doskočištěm a venkovními hrazdami.  
Zahrada získala také novou dominantu, kterou je architektonicky zajímavě řešená dřevěná venkovní učebna, díky níž mohou děti trávit čas venku na čerstvém vzduchu i za mírně nepříznivého počasí.