Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Bořitov, okres Blansko, příspěvkové organizace
je určena žákům 1.-5.  třídy, její kapacita je od 1.9.2015 55 žáků (2 oddělení). Činnost naší ŠD se řídí ŠVP ŠD, kdy se střídají různé zájmové činnosti, které rozvíjejí všechny složky a potřeby dětí. Práce je zaměřena na sportovní činnosti, výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostředí a na estetickou výchovu, ve které preferujeme výtvarnou a pracovní činnost. Pobyt ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zájmové využití volného času. 
Školní družina, kde probíhají převážně činnosti odpočinkové a zájmové, se nachází v budově školy. Kromě vlastního prostoru třídy využíváme pro svou činnost také tělocvičnu a počítačovou třídu s připojením na internet. K pobytu venku pak sportovní hřiště na Orlovně a na Sokolovně a zahradu MŠ, kde je kromě herních prvků také malé sportoviště - běžecká dráha s doskočištěm. Chodíme často na vycházky do krásného okolí naší školy a vesnice.  Kromě pravidelné činnosti probíhají během školního roku v ŠD různé nepravidelné akce, se kterými se seznámíte v celoročním plánu ŠD.

Provoz družiny: 
Ranní: 6:30 – 7:45
Odpolední: 11:40 – 16:00

Telefon: 775 106 067

Vychovatelky: 
Bc. Helena Hangyová (hangyova.zs@boritov.cz)
Dagmar Kakáčová, DiS (kakacova.zs@boritov.cz)

Celoroční plán akcí školní družiny ve šk. roce 2020/2021
září
seznámení účastníků s provozem ŠD, s řádem ŠD
pouštění draků
říjen
jak chutná podzim
oslava Halloweenu
listopad
barevná zvonkohra
výrobky k vánočnímu stromu
prosinec
čertovská družina
vánoční perníčky, výroba přáníček a dárků, vánoční překvapení
leden
výroba stolní hry
turnaj ve vybíjené
únor
výroba krmítka
bláznivá olympiáda
březen
velikonoční zvyky, obyčeje, sázení osení
zajíčkovo překvapení
duben
hmatová stezka
opékání špekáčků
květen
překvapení pro maminky
mandalový týden
červen
družinový výlet do okolí
zábavné odpoledne, sportovní hry a soutěže