ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa: ZŠ a MŠ Bořitov
Bořitov, Školní 125
679 21 Černá Hora 
IČO:  75021269
ID datové schránky: ucgmbsn
Ředitelka:  PhDr. Šárka Hlavatá
Právní forma:  příspěvková organizace
Součásti školy:  základní škola – 1.stupeň (kapacita 120 žáků)
mateřská škola (kapacita 60 dětí)
školní družina (kapacita 55 žáků)
školní jídelna (kapacita 150 strávníků)
školní jídelna – výdejna (kapacita 90 strávníků)
Zřizovatel:  Obec Bořitov, nám. U Václava 11, 67921 Černá Hora 

Naše škola sdružuje mateřskou školu a  základní školu 1. stupně,  každá má samostatnou budovu a obě se nacházejí v blízkosti bořitovské dominanty, kostela sv. Jiří.
        Základní škola poskytuje vzdělání žákům 1. stupně. Pět samostatných postupných ročníků má k dispozici pět tříd, cvičebnu, jídelnu-výdejnu a malou venkovní odpočinkovou zónu v bezprostřední blízkosti školy.
Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Veselá škola“.
Historie budovy školy sahá až do r. 1848. Podstatných úprav se dočkala v 60.letech 20. století, kdy bylo přistavěno patro a tělocvična. Díky zájmu a starosti obce bylo v posledních letech provedeno zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken a rekonstrukce sociálního zařízení. Další větší stavební úpravy proběhly v letních měsících r. 2015, kdy byla rozšířena a nově vybavena šatna v přízemí a bylo přistaveno patro  nad tělocvičnou, kde vznikla nová  učebna, kancelář školy a sanitární zařízení.
        Budova nedaleké mateřské školy byla postavena v 70. letech minulého století. Stojí uprostřed malebné zahrady, která byla v rámci projektu "Zahrada v pohybu" v roce 2016-2017 zcela rekonstruována a přeměněna na přírodní zahradu s venkovní učebnou, amfiteátrem a řadou zajímavých herních prvků. Součástí zahrady je také nová  běžecká dráha s umělým povrchem a s doskočištěm. Zahradu využívají nejen děti ze školky, ale také žáci naší školy.