Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace

Adresa: ZŠ a MŠ Bořitov
              Bořitov, Školní 125
              67921 Černá Hora 
Ředitelka: PhDr. Šárka Hlavatá  
IČO: 75021269
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Bořitov, nám. U Václava 11, 67921 Černá Hora 

Kontakty:
e-mail: zs.boritov@seznam.cz., reditel.zs@boritov.cz
tel. : 775 642 909 
ID datové schránky: ucgmbsn