;

Velikonoční výstava výrobků dětí naší školy a školky v prostorách venkovní odpočinkové zóny u školy a na zahradě školky se letos opravdu vydařila ...