;

Dne 6. listopadu navštívili žáci 4. a 5. ročníku Svatomartinskou tvořivou dílnu, kterou pořádala Galerie města Blanska. Seznámili se životem svatého Martina a se zvyky, které se k jeho svátku váží. Poté si vytvořili Martinův plášť, koně a kožené ozdoby.
Mgr. Monika Odehnalová