;

5. března proběhl na ZŠ v Rájci-Jestřebí 3. ročník sportovních soutěží 5. tříd ZŠ  Bořitov, Doubravice, Ráječka a Rájce.  Přes 90 mladých sportovců soutěžilo v různých disciplínách, které prověřily jejich rychlost, obratnost a sílu. Diplomy si odvezly Anna Odehnalová za 3. místo v překážkové dráze a Veronika Čiháčková za celkové 2. místo. Gratulujeme!