;

Ve středu 5. června měli naši prvňáčci svůj velký den, který pro ně připravila paní Olga Odehnalová v bořitovské knihovně. Po besedě se spisovatelkoou Evou Mrázkovou byli slavnostně pasováni do stavu čtenářského. Nejdříve museli dokázat, že si titul čtenáře zaslouží - každý z nich přečetl nahlas krátký úravek z knížky a pak všichni slíbili, že se budou ke knihám chovat s úctou a budou se o ně starat. Pak už nic nebránilo tomu, aby je paní Eva Mrázková pasovala na čtenáře. Na památku dostali šerpu od starosty obce pana Antonína Fojta, knihu a podepsaný slavnostní slib od paní knihovnice.