;

"Děti posílají zdraví do Bořitova"
S podzimem a nadcházejícími nachlazeními jsme si 4. října udělali ve čtvrté třídě projekt "Rýmovník". Povídali jsme si o rostlinách, bylinkách, poté jsme zhlédli dokument, který děti obeznámil s touto rostlinou, rostlinu jsme nařízkovali a budeme ve třídě pozorovat, za jak dlouho pustí kořínky. Ve druhé části jsme šli ven, kde jsme donesené, již zakořeněné rostlinky zasadili. Domů si každý nadšeně odnesl svoji rostlinu a obdarovali jsme všechny zaměstnankyně ZŠ, aby nám dlouho zdravé vydržely.                                                                       Mgr. Monika Odehnalová a žáci 4. ročníku