Nabídka aktivit pro školní rok 2018/2019

Předškolák
Tato aktivita určená všem předškolním dětem je zaměřená na systematický rozvoj v oblastech zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, myšlení a řeči formou didaktických,smyslových i pohybových her a cvičení.
Koná se v pondělí 14:00 - 15:00, pro každou třídu zvlášť, 1x /14 dnů  

Edukativně-stimulační skupiny

Logopedie
Termín a místo: středa od 9:00, (1x/14 dnů, lichý týden), prostory MŠ
Vede Mgr. Monika Odehnalová. Náplní kroužku je skupinová práce s dětmi - rozvoj správné výslovnosti a komunikačních dovedností.