;

Cesta za skřítkem Podzimníčkem
Ve středu 3.10. jsme se s dětmi vydali do lesa za skřítkem Podzimníčkem.  Ještě před cestou nás v MŠ navštívil myslivec, pan Žid. S dětmi si povídal o lese, lesních zvířátkách, stromech a rostlinách z okolí Bořitova. Potom jsme se vydali za Podzimníčkem.  Že nevíte, kdo to je? No přece bratr skřítků Mecháčka, Houbáčka a Listnáčka. Našim úkolem bylo vyskládat z kaštanů slovo PODZIM, uvařit skřítkovi z nasbíraných přírodnin polévku, vyrobit si vlastního Podzimníčka. Na konci cesty na nás čekal skřítek Podzimníček, který děti odměnil za splnění úkolů a hlavně za výtečnou ,,polívčičku“ medailí a sladkou odměnou.

M. Gulová, S. Sehnalová a další Sluníčka