;

Výprava za Podzimníčkem třídy Broučků.
5.října ráno děti ve školce objevily tajnou mapu.Ta jim po bližším prostudováním ukázala směr Bořitovem ke skřítkovi Podzimníčkovi. Na konci cesty na mapě, skřítek i s kamarádkou želvičkou, opravdu děti očekával. Přivítal je u lesa a společně si povídali o ročních obdobích, správném chování v přírodě a jeho obyvatelích. Nakonec jim ještě popřál hodně štěstí na cestě za pokladem.
V náročném terénu bořitovské Zlámaniny děti nejen vyhledávaly trasu a plnily úkoly na ní,ale také překonávaly nerovnosti a překážky. Zároveň si všímaly i toho, co do přírody nepatří,a jak je někdy nelehké soužití živočichů s lidmi. I tak si však vycházku doprovázenou sluníčkem,srnkami, sojkou a závěrečným pokladem, náramně užily.
Aby zdárně  došly až do cíle, připravily jim maminky  Kubíčka a Sofinky i malé občerstvení na cestu.                                                                                                               
Š. Marečková a M. Doleželová