;

Výprava ke krmelci
Nebýt lhostejní k  světu kolem nás, všímat si, když někdo potřebuje pomoc. To se snažíme v dětech rozvíjet i každoroční výpravou ke krmelci s dobrotami pro zvířátka.Letos nás na ní doprovodil i myslivec pan Hlavička,dědeček Vašíka.Na cestě jsme ve sněhu vyhledávali stopy a společně určovaly, kterým zvířatům  asi patří. Dědeček nám ukázal  nový krmelec a spolu s dětmi  jej doplnil  senem, zrním a vším, co děti přinesly A že toho bylo! Cestou nás doprovázelo sluníčko, i když mrazivé. Vrátili jsme se utrmácení,ale jako vždy spokojení.