Jídelníček

 

Pokyny pro strávníky

 

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,

            přečtěte si prosím Vás, velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny ZŠ a MŠ Bořitov.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO:

Ve školním roce 2016/2017 bude vybírána záloha (inkasem) se splatností  12.9.2016,

výše zálohy činí 500,-- Kč.

Záloha bude vyúčtována na konci školního roku.

Platba stravného bude účtována zpětně tzn. obědy za září budou splatné v říjnu.

K 15. dni každého měsíce bude zadán příkaz k inkasu.

Úhrada stravného je možná pouze inkasem!

Formulář k zřízení inkasa dostanete spolu s přihláškou ke stravování.

Strávníci, kteří již mají inkaso zřízené a nezměnili číslo účtu, vyplní pouze číslo účtu na přihlášce.

 

Pokud nebudou platby prováděny včas, anebo nebudou prováděny vůbec, bude

po upozornění a dohodě s vedením školy vaše dítě vyřazeno ze školního stravování.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

V případě nepřítomnosti se dítě ze stravování musí odhlásit (totéž platí i u přihlašování) den předem do 14:00. Pouze v pondělí a den následující po státním svátku nebo

prázdninách je možné odhlásit oběd do 6:00 odhlašovaného dne:          

- osobně v kanceláři školní jídelny nebo písemně do sešitu ve vestibulu MŠ

- telefonicky nebo sms na čísle 778 002 078

- mailem (jidelna330@seznam.cz)

První den nemoci si rodiče mohou odebrat oběd do jídlonosiče v 11.15-11.30 hod. ve školní kuchyni, nebo (strávníci ZŠ) od 12:00 – 12:30 hod. ve výdejně obědů v ZŠ.

Při odhlašování je nutné přesně nahlásit dobu nepřítomnosti žáka

(od – do včetně/do odvolání/pouze na ….)

 

 

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt ve škole také a strava je poskytována za sníženou cenu. Oběd si můžete odebrat do přinesených (čistých) nádob. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte nelze stravu odebírat, ale pokud dítě neodhlásíte obědy vám budou účtovány v plné výši (jejich cena je zvýšena o provozní a osobní režii).

 

 

V případě, že něčemu nerozumíte nebo vznikne-li jakýkoliv problém týkající se stravování, obraťte se přímo na vedoucí stravování.

Úřední hodiny: úterý   6:00 – 9:00 a 14:00 – 16:00

                         čtvrtek 6:00 – 9:00

Mimo úřední hodiny po dohodě na tel. čísle 778 002 078 nebo mail jidelna330@seznam.cz.

                                                                                                                                                        

                                                          

                                                                                              Kučerová Eva

                                                                                              vedoucí stravování