Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Bořitov, okres Blansko, příspěvkové organizace
je určena žákům 1.-5.  třídy, její kapacita je od 1.9.2015 55 žáků (2 oddělení). Činnost naší ŠD se řídí ŠVP ŠD, kdy se střídají různé zájmové činnosti, které rozvíjejí všechny složky a potřeby dětí. Práce je zaměřena na sportovní činnosti, výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostředí a na estetickou výchovu, ve které preferujeme výtvarnou a pracovní činnost. Pobyt ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zájmové využití volného času. 
Školní družina, kde probíhají převážně činnosti odpočinkové a zájmové, se nachází v budově školy. Kromě vlastního prostoru třídy využíváme pro svou činnost také tělocvičnu a počítačovou třídu s připojením na internet. K pobytu venku pak sportovní hřiště na Orlovně a na Sokolovně a zahradu MŠ, kde je kromě herních prvků také malé sportoviště - běžecká dráha s doskočištěm. Chodíme často na vycházky do krásného okolí naší školy a vesnice.  Kromě pravidelné činnosti probíhají během školního roku v ŠD různé nepravidelné akce, se kterými se seznámíte v celoročním plánu ŠD.

Provoz družiny: 
Ranní: 6:30 – 7:45
Odpolední: 11:40 – 16:00

Vychovatelky: 
Helena Hangyová (hangyova.zs@boritov.cz)
Dagmar Kakáčová, DiS (kakacova.zs@boritov.cz)

Celoroční plán akcí školní družiny ve šk. roce 2018/2019
září
seznámení s provozem, stopovaná, stavíme 3D hrad
říjen
návštěva knihovny, abeceda z přírodnin, pěší výlet
listopad
pečení a zdobení perníčků, výrobky k vánočnímu stromu
prosinec
vánoční ozdoby, družinové vánoční překvapení
leden
zimní sporty, hasiči z krabic, zábavné odpoledne a družinové vysvědčení
únor
bláznivá olympiáda, družinový karneval, zimní sportování
březen
velikonoční výrobky, návštěva knihovny, družinový turnaj ve vybíjené
duben
jarní malé zahrádky, výlet na Chlum, kuličkiáda
květen
dárečky pro maminky, terénní hry v přírodě, sladké pohoštění
červen
družinový pěší výlet, zábavné odpoledne a družinové vysvědčení