ŠKOLNÍ ROK  2018/2019

ZÁŘÍ
3. 9.     Provoz ŠD tento den 9:00 - 16:00 (1.-3. ročník)

ŘÍJEN
9. 10.   Návštěva Obecní knihovny (14:00 - 15:00)
19.10.  Vyrábění abecedy z přírodnin
22.10.  Projekt "Čarodějné zrcadlo" 
26.10.  Pěší výlet

LISTOPAD
5.11.    Projekt "Čarodějné zrcadlo" - 2. skupina
9.11.    Pečení perníčků
16.11.  Zdobení perníčků
19.11.  Příprava výrobků na "Vánoční jarmark"
26.11.  Příprava výrobků na "Vánoční jarmark"

PROSINEC
7.12.   Vyrábíme vánoční ozdoby
10.12.  Projekt "Lapače snů" (1. skupina)
14.12.  Vyrábíme vánoční ozdoby
17.12.  Projekt "Lapače snů" (2. skupina)
21.12.  Vánoční besídka (13:00-15:00)