ŠKOLNÍ ROK  2018/2019

ZÁŘÍ
3. 9.     Provoz ŠD tento den 9:00 - 16:00 (1.-3. ročník)

ŘÍJEN
9. 10.   Návštěva Obecní knihovny (14:00 - 15:00)
19.10.  Vyrábění abecedy z přírodnin
22.10.  Projekt "Čarodějné zrcadlo" 
26.10.  Pěší výlet

LISTOPAD
5.11.    Projekt "Čarodějné zrcadlo" - 2. skupina
9.11.    Pečení perníčků
16.11.  Zdobení perníčků
19.11.  Příprava výrobků na "Vánoční jarmark"
26.11.  Příprava výrobků na "Vánoční jarmark"

PROSINEC
7.12.   Vyrábíme vánoční ozdoby
10.12.  Projekt "Lapače snů" (1. skupina)
14.12.  Vyrábíme vánoční ozdoby
17.12.  Projekt "Lapače snů" (2. skupina)
21.12.  Vánoční besídka (13:00-15:00)

LEDEN
11.1.   Zimní sportování
18.1.   Hasiči z krabic
21.1.   Projekt "Valentýnský exploding box" (1. skupina)
25.1.   Zimní sportování
28.1.   Projekt "Valentýnský exploding box" (2. skupina)
31.1.   Družinové vysvědčení a zábavné odpoledne

ÚNOR
8. 2.   Bláznivá olympiáda (13:00 - 15:00)
22.2.  Zimní sportování  (13:00 - 15:00),  podle počasí
18.2.  Projekt "Smaltované lžičky" (13:00 - 15:00, obě skupiny)

BŘEZEN
1. 3.   Turnaj ve vybíjené (13:00 - 15:00)
18.3.  Projekt "Vílí zahrádka" (13:00 - 15:00, 1. skupina)
22.3.  Velikonoční tvoření (13:00 - 15:00)
25.3.  Projekt "Vílí zahrádka" (13:00 - 15:00, 2. skupina)

DUBEN
12. 4.   Kuličkiáda  (13:00 - 15:00)
15. 4.   Projekt "Náramek" (13:00 - 15:00, 1. skupina)
26. 4.   Jarní zahrádky (13:00 - 15:00)
29. 4.   Projekt "Náramek" (13:00 - 15:00, 2. skupina)

KVĚTEN
3. 5.   Výroba dárků pro maminky  (13:00 - 15:00)
10.5.  Stopovaná (13:00 - 15:00)
13.5.   Projekt "Smajlíková trička" (13:00 - 15:00, 1. skupina)
20.5.   Projekt "Smajlíková trička" (13:00 - 15:00, 2. skupina)
31.5.   Den dětí

ČERVEN
10. 6.   Projekt "Prázdninové album" (13:00 - 15:00, 1. skupina)
17. 6.   Projekt "Prázdninové album" (13:00 - 15:00, 2. skupina)
21. 6.   Pěší výlet do Černé Hory (13:00 - 15:00)
27. 6.   Družinové vysvědčení (13:00 - 15:00)
28. 6.   Provoz družiny končí jako každý den v 16:00