;

Strašidelné magnetky a kouzelné zrcadlo 
Jak napovídá nadpis, děti ve školní družině se během října připravovaly na halloween.  Vyzkoušely si  práci s polymerovou hmotou, její razítkování a barvení a vyrobily si strašidelné magnetky.
V rámci družinového kouzlení se jim za pomoci zrcadlové barvy  podařilo vyrobit z obyčejného clip rámečku strašidelné zrcadlo.
Dagmar Kakáčová