;

S dětmi jsme si v září hráli na historické stavitele, a protože nám v Bořitově chybí hrad nebo zámek, tak jsme jej navrhli sami. Každá část je jiná, protože se měnil v čase a každý to pojal po svém. Někteří bojovně, jiní romanticky. Kluky to tak zaujalo, že si k tomu sami navrhli a vyrobili Jurský park, na kterém pracovali přes týden.
Dagmar Kakáčová