Školní družina je určena žákům první až páté třídy, její kapacita je od 1.9.2015 55 žáků (2 oddělení). Činnost naší ŠD se řídí podle rámcového programu ŠVP, kde se střídají různé zájmové činnosti, které rozvíjejí všechny složky a potřeby dětí. Práce je zaměřena na sportovní činnosti, výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostředí a na estetickou výchovu, ve které preferujeme výtvarnou a pracovní činnost. Pobyt ve školní družině zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, ale i zájmové využití volného času. 
Školní družina, kde probíhají převážně činnosti odpočinkové a zájmové, se nachází v budově školy. Kromě vlastního prostoru třídy používáme pro svou činnost také tělocvičnu a počítačovou třídu s připojením na internet. K pobytu venku využíváme sportovní hřiště na Orlovně a na Sokolovně, kde jsou kromě malého hřiště průlezky s houpačkami. Chodíme často na vycházky do krásného okolí naší školy. V letošním školním roce budeme navštěvovat odpočinkovou zahradu vedle budovy školy. Kromě pravidelné činnosti probíhají během školního roku v ŠD různé nepravidelné akce, se kterými se seznámíte v celoročním plánu ŠD.

Provoz družiny: 
Ranní: 6:30 – 7:45
Odpolední: 11:40 – 16:00

Vychovatelka: Helena Hangyová
                        Mgr. Silvie Sehnalová

Celoroční plán akcí školní družiny ve šk. roce 2016-2017

Září
seznámení s provozem, stopovaná, výlet na Chlum, sportovní odpoledne

Říjen
návštěva knihovny, výrobky z přírodnin, vybíjená, sportovní odpoledne

Listopad
vědomostní kvíz, pečení a zdobení perníčků, výrobky k vánočnímu stromu

Prosinec
vánoční ozdoby, malý dáreček pro rodiče

Leden
zimní sporty, pexeso, zábavné odpoledne a družinové vysvědčení

Únor
zimní sporty, člověče nezlob se, veselé kostýmy a družinová diskotéka

Březen
velikonoční výrobky, kuličkiáda,

Duben
velikonoční výstava, malování na chodníku, vybíjená

Květen
výrobky pro maminky, stopovaná, vědomostní kvíz, sladké pohoštění pro děti

Červen
družinový pěší výlet, školní akademie, zábavné odpoledne a družinové vysvědčení